Certyfikacja ISO 9001

 Postawienie na jakość obsługi klienta i jego satysfakcję

System Zarządzania Jakością doskonale nadaje się do wszystkich typów i wielkości przedsiębiorstw.
Certyfikacja, mobilizując do działań na rzecz klienta i ciągłego doskonalenia, zapewnia firmom stały rozwój oraz zadowolenie klientów.

Posiadanie certyfikatu ISO 9001 już dziś staje się międzynarodowym standardem w wielu organizacjach. Dbanie o przyjazny wizerunek, a jednocześnie zyskanie tytułu firmy godnej zaufania, jest celem stawianym sobie przez coraz więcej podmiotów, którym zależy na byciu konkurencyjnymi na rynku. System Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy ISO 9001 jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych standardów. Wdrożenie ISO 9001 to propozycja dla tych organizacji, które chcą więc poprawić swój system zarządzania. Na certyfikację ISO 9001 mogą zdecydować się zarówno przedsiębiorstwa usługowe czy produkcyjne, jak i podmioty działające w administracji publicznej. Wdrożenie ISO 9001 pomaga w działaniach mających na celu zwiększenie satysfakcji klienta. Jednocześnie wpływa na doskonalenie mechanizmów działania samej organizacji, jak i zwiększenie motywacji pracowników do jeszcze lepszego wywiązywania się ze swoich obowiązków.

Certyfikacja ISO 9001 – proces wdrożenia norm jakościowych

Aby otrzymać certyfikat ISO 9001 trzeba przejść szereg badań i spełnić określone normy jakościowe. Ważna jest m.in. szczegółowa analiza potrzeb i wymagań klientów, których na co dzień obsługuje dany podmiot. Wśród zasad jakościowych znaczenie ma również kapitał ludzki, czyli wykwalifikowani pracownicy oraz wykształcenie i zdolności organizacyjne osób zarządzających, jak i samo zarządzanie (ocena tego systemu). Certyfikacja ISO 9001 oznacza również postawienie sobie celu, jakim jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz jakości usług i produktów. Analizie poddawana jest także relacja z dostawcami i kontrahentami.

Certyfikat ISO 9001 = wiarygodność i wysoka jakość wyrobów oraz usług

Organizacje, które podejmą decyzję o tym, aby wdrożyć u siebie ISO 9001, udowadniają klientom, że są wiarygodne, dobrze zorganizowane i mogą tym samym zagwarantować najwyższą jakość usług.

Korzyści, jakie niesie za sobą wdrożenie ISO 9001 oraz certyfikacja ISO 9001:

✓ wyższa jakość usług,
✓ wzrost satysfakcji klienta,
✓ wzrost wydajności firmy,
✓ obniżenie kosztów działania przedsiębiorstwa,
✓ bardziej efektywne wykorzystanie własnych zasobów,
✓ ograniczenie ilości reklamacji,
✓ porządek w dokumentacji wewnętrznej – sprawny obieg informacji i dokumentów,
✓ poprawienie relacji z klientami i dostawcami,
✓ wzrost konkurencyjności na rynku,
✓ stworzenie „dobrego klimatu” do wprowadzenia innowacji.

Wdrożenie ISO 9001 to dla klientów informacja o tym, że dana organizacja podjęła działania proklientowskie i że są one traktowane priorytetowo.

Jeśli jesteś zainteresowany certyfikacją ISO 9001 – wypełnij wniosek i zapytaj o ofertę!

wypełnij wniosek – zapytaj o ofertę:   oferty@pcc-cert.plbiuro@pcc-cert.pl

wniosek o wycenę  CC11-1