BLOG JAKOŚCIOWY

Międzynarodowe standardy które powinny spełniać organizacje

Sukces współczesnego przedsiębiorstwa to wielowątkowy, złożony proces, którego postęp i powodzenie warunkuje wprowadzanie efektywnych systemów zarządzania, niezależnie od branży. Kompleksowe, dynamiczne zarządzanie, budujące konkurencyjność firmy i wzmacniające jej pozycję rynkową, coraz częściej oparte jest w wielu organizacjach na międzynarodowym programie norm i standardów.

Początki standaryzacji w różnych dziedzinach, w szczególności zaś w obrębie kształtowanych coraz wyraźniej systemów jakości sięgają na świecie końca lat 50-tych i początku lat 60-tych XX wieku. Powstały one na potrzeby działalności służb wojskowych. Z czasem, z powstałych wówczas założeń kształtować zaczęły się normy branżowe, które z upływem lat zdominowały zjawisko strategicznego zarządzania przedsiębiorstwami.

Standaryzacja jakości i schematyczne wdrażanie międzynarodowych norm ISO w początkowej fazie dotyczyło jedynie organizacji korporacyjnych i dużych firm, działających na rynku globalnym. Z czasem stwierdzono efekt nasycenia wspomnianego sektora gospodarczego, a systemy zarządzania normami i standardami objęły sektor małych i średnich przedsiębiorstw, otwierając im drogę do budowania uczciwej przewagi konkurencyjnej na rynku zdominowanym przez gigantów biznesu.

Czym są międzynarodowe standardy?

Standaryzacja systemów zarządzania związana jest z procesami modernizacyjnymi strategii biznesowych, wymagającymi wdrożenia określonych, identycznych dla wszystkich uczestników międzynarodowego rynku gospodarczego procedur. To one pozwalają na wypracowanie najwyższego poziomu oferowania produktów i świadczenia usług przez nowoczesne przedsiębiorstwo. Dwadzieścia lat temu ilość wydanych certyfikatów ISO wynosiła blisko pół miliona. Obecnie mamy do czynienia ze zwielokrotnieniem tej wartości, co świadczy o stale wzrastającym zainteresowaniu organizacji wdrażaniem standardów, wspomagających osiągnięcie określonych celów, a co za tym idzie sukcesu branżowego. Przestrzeganie określonych norm i wprowadzanie nowych standardów systemów zarządzania realnie zwiększa konkurencyjność firmy podkreślając jej profesjonalizm, wartość relacji z klientem, tym samym kształtując wiarygodny obraz marki.

Zasadność standaryzacji systemów zarządzania

Nowy obraz rynku gospodarczego, uwarunkowany globalizacją i przewartościowaniem biznesowym wymagał określenia jasnych wytycznych dla istniejących gałęzi gospodarczych, które pozwoliłyby stworzyć solidny fundament dla budowania uczciwych i zrównoważonych strategii działalności. Międzynarodowe standardy systemów zarządzania objęły normami takie obszary działalności, jak kształtowanie jakości produktów i usług, ochrona środowiska i zrównoważona eksploatacja energii, ograniczenie ryzyka wycieku danych, ochrona zdrowia psychofizycznego pracowników oraz zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dążenie do sukcesu poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej na współczesnym, dynamicznie rozwijającym się rynku wymaga dostosowania działań organizacji do wciąż na nowo identyfikowanych wymagań klientów. Relacja pomiędzy marką a klientem oparta na zaufaniu, wzajemnym poszanowaniu, gwarancji zadowolenia i autentyczności stanowi nowe, podstawowe kryterium zarządzania. Międzynarodowe normy i standardy ISO pozwalają zatem na tworzenie innowacyjnych planów strategicznych oraz reorganizację polityki jakości, zwiększających wartość przedsiębiorstw w oczach potencjalnych odbiorców ich produktów i usług.

Standardy międzynarodowe dla współczesnych organizacji

Kreowanie sukcesu rynkowego wymaga zatem od organizacji, niezależnie od branży, wdrożenia i przestrzegania szeregu norm, zwiększających jej zdolność do spełniania wymagań klientów i przewyższania poziomem jakości konkurencji. W zależności od obszaru gospodarczego, w jakim firma pełni swoją działalność, można wyszczególnić najróżniejsze normy:

oraz wiele innych.

Spełnienie restrykcyjnych norm ISO niesie z sobą wiele realnych korzyści dla organizacji, a jednocześnie świadczy o jej wysokiej wartości biznesowej.

Realne korzyści, które niesie międzynarodowa standaryzacja ISO

Zróżnicowane standardy jakości gwarantują organizacji większą wiarygodność, kształtowanie relacji biznesowej opartej na zaufaniu oraz wyższy prestiż w obrębie branży. Spełnienie restrykcyjnych wymogów międzynarodowych zespala i ukierunkowuje na nowo strategię zarządzania, poprawiając wizerunek marki oraz zwiększając jej szanse na utrzymanie przewagi konkurencyjnej w obrębie danego sektora.

Posiadając oficjalne certyfikaty ISO firma może liczyć na większe zyski, ze względu na większe zainteresowanie klientów. To również podstawa do promowania i reklamowania marki na rynku międzynarodowym, jako godnej zaufania, bezpiecznej i gwarantującej satysfakcję niezależnie od form podjętej współpracy.

Dodaj komentarz