BLOG JAKOŚCIOWY

ISO 45001 – 4.2 strony zainteresowane

ISO 45001
Strony zainteresowane – ISO 45001

PCC-CERT zaprasza na cykl wpisów dotyczących wymagań nowej normy ISO 45001! Od teraz, co jakiś czas na naszym blogu jakościowym pojawiać się będą posty wprowadzające jeszcze bardziej szczegółowo w tematykę ISO 45001 – o której niedawno pisaliśmy między innymi tutaj. Na pierwszy ogień idą “strony zainteresowane”! Zapraszamy do lektury.

Kim są zainteresowane strony oraz jakie są ich wymagania?

Strona zainteresowana to osoba lub organizacja, która może wpływać, lub na które może wpływać działalność danej organizacji (w zakresie sytemu zarządzania ISO 45001).

Zainteresowane strony mogą obejmować:
– organy regulacyjne i prawne
– organizacje dominujące
– dostawców, wykonawców i podwykonawców
– związki zawodowe
– klientów, lokalne społeczności, sąsiadów organizacji
– osoby świadczące usługi medyczne z zakresu prac społecznych, media, uczelnie, stowarzyszenia
– organizacje BHP oraz opieki zdrowotnej

Są takie strony zainteresowane, które będą nakładały na daną organizację wymagania prawne, kontraktowe jak kluczowi klienci.

Po identyfikacji stron zainteresowanych oraz zrozumieniu ich potrzeb i oczekiwań, należy rozważyć, które z tych wymagań stają się wymaganiami prawnymi (zawarte w pkt. 6.1.2 normy ISO 45001). Więcej o normie ISO 45001 tutaj oraz na blogu.

W jaki sposób ?

W Księdze Systemu Zarządzania BHP (lub Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZSZ) w pkt. 4:

Organizacja zidentyfikowała następujące strony zainteresowane:
– pracownicy wszystkich szczebli
– organy regulacyjne i prawne
– dostawcy, wykonawcy i podwykonawcy
– związki zawodowe
– klienci
– lokalne społeczności, sąsiedzi organizacji
– osoby świadczące usługi medyczne z zakresu prac społecznych,
– media, uczelnie, stowarzyszenia
– organizacje BHP oraz opieki zdrowotnej,

oraz przeanalizowała ich potrzeby i oczekiwania.

Na przykładzie pracowników jako strony zainteresowanej:

Potrzeby i oczekiwania - ISO 45001
Potrzeby i oczekiwania – ISO 45001

Dodaj komentarz